Dalasols guide till lertegel

Lertegel solceller

Lertegel, eller tegelpannor som de också kallas, är en mycket populär takbeklädnad som har använts i 1000-tals år. Tegelpannor ger fastigheten ett lite exklusivare utseende vilket gör att många villaägare föredrar lertegel före betongtegel eller profiltakplåt. Lertegel är ganska tunga vilket gör att det blir en betydande vikt som läggs på taket. Därför så lämpar sig inte tegelpannor för tak som har en mindre stabil takkonstruktion. Ska du byta tak på ett äldre hus som har tegelpannor bör du alltid göra en besiktning av husets takstomme så att de klarar av vikten då du ska lägga ett nytt tegeltak.

Vi på Dalasol är proffs på solceller och takomläggningar och kan hjälpa dig med rådgivning. Kontakta oss för mer information eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan lämna förslag på lämpliga åtgärder vid ditt takbyte.

Vår guide till lertegel

Tegelpannor är populärt för mindre fastigheter eftersom det bidrar till att huset får ett klassiskt utseende. Dessutom finns det många andra förmåner du kan ta del av om du väljer lertegel som bland annat att pannorna har en livslängd på 100 år, eller mer, och att de blir vackrare med åren, precis som en skinnsoffa. Idag är det dock mer populärt att lägga betongpannor i samband med nybyggnation av småhus. Skälet till det är att betongpannor kan erhållas med ett likartat utseende men också att priset för betongtak bara är hälften så mycket. Nackdelen med betongpannor, jämfört med lertegelpannor, är att betongpannor inte blir vackrare med åren, utan tvärtom tappar sin glans, och har en kortare livslängd.

När du planerar att göra en takomläggning på din fastighet kan du vända dig till oss för rådgivning kring ditt nya tak. Vi kan också erbjuda dig takomläggning till ett konkurrenskraftigt pris.

Lertegels utförande och egenskaper

Lertegel, eller bränd lera som lertegel är tillverkat av, började användas i Asien redan 1000 år före Kristus. Till Sverige kom tegelpannorna kring 1100-talet och under medeltiden så prydes de finare husen i städerna med tegelpannor. Med tiden har tegelpannor blivit ett takmaterial som är populärt för alla typer av fastigheter, dels för att de har en lång livslängd men också för att de ger fastigheten ett exklusivt utseende. Desto äldre tegelpannor desto mer skiftar de i vackra kulörer vilket gör taket mer levande.

När tegelbranschen blomstrade som mest fanns det ett hundratal tillverkare av lertegelpannor men idag finns det bara en tillverkare kvar i Sverige, Vittinge. Takpannor av lera är tunga och bör därför endast läggas på fastigheter som har en stabil takkonstruktion så att inte taket rasar in av tyngden. Tegelpannor kräver också en taklutning på minst 22 grader så att pannorna sluter tätt så inte vatten sipprar in genom lertegeltaket.

Specifikation lertegel

Antal pannor per kvm: cirka 11 stycken

Vikt per panna: cirka 2,7 kilo

Vikt per kvm: cirka 30 kilo

Format/typ: tvåkupigt, finns också enkupigt

Färger: tegelröd

Minsta taklutning: 22 grader

Livslängd: cirka 100 år

Montering av lertegel

Dalasol är specialister på lertegeltak och vet hur arbetet ska utföras på ett korrekt sätt så att taket utgör ett bra skydd och får en lång livslängd. Vid en takomläggning av ett tegeltak börjar vi alltid med att montera ned de gamla pannorna. Om pannorna är i bra skick, inte är skadade eller har tappat hållfastheten på grund av fukt och frost går det ibland att återanvända samma tegelpannor. Det gör att dina tegelpannor kan fortsätta att åldras och därmed ge taket mer liv i många år framåt. I de fall tegelpannorna behöver bytas ut mot nya kan du välja mellan nytt lertegel eller de billigare betongpannorna som har ett likartat utseende.

Tegelpannor och annat byggavfall transporteras bort för återvinning. Därefter lägger vi nytt takpapp, tätskikt och sätter nya reglar och bärläkt på taket. Slutligen lägger vi ut tegelpannorna på ett korrekt och säkert sätt så att de sluter tätt och ligger säkert.

Fördelar och nackdelar med lertegel

Fördelar:

  • Lertegel blir vackrare med åren då de får skiftningar i olika färger vilket ger taket liv
  • Har en lång livslängd vilket gör att pannorna kan återanvändas vid omläggning av tak

Nackdelar:

  • Lertegel är nästan dubbelt så dyra som betongpannor
  • Tegelpannor är bräckligare än betongplattor när du går på dessa
  • Taklutning behöver vara minst 22 grader så vatten inte läcker in till undertaket
  • Lertegel finns i få färger, vanligast är den klassiska tegelröda färgen