Solpaneler & Solceller i Idre

I Sverige har vi utmärkta solförhållanden med bra solinstrålning och många soltimmar, vilket ger goda förutsättningar för att installera solceller på ett hus i Idre och få en lönsam investering.

Fördelarna med att installera solceller inkluderar nollutsläpp under drift, långsiktig avkastning på investeringen, ökat fastighetsvärde, minskad känslighet för elprishöjningar och möjligheten att ansluta olika kringutrustningar som elbilsladdare och värmepump för att ytterligare sänka energikostnaderna.

När du väljer att installera solceller med Dalasol, så kan du förvänta dig en snabb, korrekt och smidig installation. Våra utbildade och erfarna solcellsmontörer i Idre ser till att varje installation blir lyckad med optimal effekt och maximal livslängd för bästa lönsamhet.

Installationen går igenom följande steg

Kostnadsfritt hembesök: Vi kommer till din fastighet i Idre för att inspektera förutsättningarna och genomföra en analys och kalkyl för att beräkna den förväntade effekten och avkastningen på din investering. Efter hembesöket kan vi erbjuda en prisvärd offert för dina solpaneler.

Tidsplan och genomförande: Efter att du har accepterat vår offert, planerar vi tillsammans och beställer material och ställning. Våra skickliga solcellsmontörer påbörjar sedan installationen av dina solpaneler, vilket tar cirka 1-2 dagar beroende på anläggningens storlek.

Anslutning och driftsättning: En behörig elektriker kopplar din solcellsanläggning till en växelriktare för att ansluta den till elnätet. Installationen av en ny elmätare utförs av ditt elbolag och kan ta upp till 2 veckor att slutföra. När den nya elmätaren är installerad, återkommer vi för att driftsätta din solcellsanläggning och genomföra en besiktning tillsammans med dig för att säkerställa att du är nöjd. Vi mäter även effekten från dina solceller.

Garanti och fakturering: Till sist överlämnar vi våra garantiåtaganden för din solcellsanläggning och utfärdar en faktura där vi redan har dragit av det gröna avdraget.

Med Dalasol som din partner för solceller i Idre kan du förvänta dig en pålitlig och professionell installation av hög kvalitet.