Växelriktare för solceller

Hjärnan av din solcellsanläggning

Växelriktare

Växelriktaren, även känd som inverter, är den komponent i solcellsanläggningen som omvandlar solenergin från solpanelerna till användbar elektricitet för hushållet. Det är en av de mest betydelsefulla delarna i solcellssystemet.

Det finns flera olika tekniker för växelriktare. De tre vanligaste är strängväxelriktare, optimerade system och hybridväxelriktare. Skillnaden mellan strängväxelriktare och optimerade system ligger främst i var effektoptimeringen sker. I strängväxelriktaren görs optimeringen centralt, medan det optimerade systemet har individuell optimering för varje solpanel. Vilken som är bäst beror på de specifika förutsättningarna för installationen.

huawei växelriktare

Strängväxelriktare

Strängväxelriktare kopplar samman en sträng av solpaneler och optimerar elproduktionen baserat på ström och spänning för hela strängen. Denna teknik har bevisats vara pålitlig med en lång livslängd och kostnadseffektivitet. Idag är strängväxelriktare den dominerande tekniken, särskilt med de framsteg som gjorts inom solcellsteknologin för att hantera skuggning (t.ex. half-cut-tekniken). Med dessa framsteg har strängväxelriktaren nästan helt eliminerat sin enda nackdel, som var minskad effekt vid skuggor.

Hybridväxelriktare

En hybridväxelriktare är ett bra alternativ när en solcellsanläggning ansluts med batterier. När ett batteri ansluts till din solcellsanläggning innebär det ytterligare en komponent. För att slippa hantera denna komponent med en ny enskild växelriktare eller nya konfigureringar kan en hybridväxelriktare lösa problemet genom att hantera flödet från solcellerna och samtidigt flödet via batteriet. 

Optimerade system

Tekniken med optimering bakom panelerna ger olika möjligheter när det gäller placering av paneler, vissa säkerhetsfunktioner och en alternativ metod för att hantera skuggor. Det är emellertid ett mer komplicerat system där fördelarna måste vägas mot fördubblade komponenter på taket och fler kontakter.

På marknaden dominerar Huawei & Growatt. Vi på Dalasol har under lång tid arbetat med olika lösningar från Huawei.

Olika växelriktare

Vi har noga valt våra leverantörer och samarbetar endast med företag som har en stark prestation i oberoende tester, erbjuder långa garantitider och kan ge långsiktig support för sina produkter. Vi fokuserar inte bara på installationskostnaden utan värdesätter hela livslängden på produkterna. En av våra huvudsakliga leverantörer för strängväxelriktare är Huawei. Huawei är det finansiellt starkaste företaget inom strängväxelriktare och är välkända för sin höga kvalitet och kostnadseffektivitet. Du kan läsa mer om Huawei för att få mer information om deras produkter. Som ett alternativ till Huawei erbjuder vi även växelriktare från Growatt.

Growatt växelriktare

Growatt

huawei växelriktare

Huawei