Våra garantier

Nedan finner du information om våra omfattande garantier för solceller, batterier, växelriktare och elbilsladdare. Som vår värdefulla kund kommer du att hitta detaljerad och specifik information om din unika garanti i de dokument som överlämnades till dig vid installationen av din solcellsanläggning.

Förutsättningar för att garanti ska gälla

Inga systempåverkande modifikationer av installationen får ha gjorts, såsom att koppla om anläggningen, flytta hela eller delar av anläggningen, eller koppla in annan utrustning. Dessa åtgärder kan ogiltigförklara garantin.

Anläggningen får inte ha utsatts för onormalt slitage eller skadegörelse, exempelvis att någon gått på solpanelerna. Skador som uppstår på grund av sådana orsaker faller utanför garantin.

Force majeure händelser, som naturliga katastrofer eller extrema oväder, exkluderas från garantin, vilket också framgår av köpeavtalet.

Det är viktigt att notera att enstaka komponenter kan kräva regelbundet underhåll, som att motionera brytare, vilket är beskrivet i drift- och underhållsinstruktionerna. Denna rutinmässiga underhållsaktivitet är dock inte tänkt att ogiltigförklara garantin så länge inga andra systempåverkande modifikationer har gjorts, och skador på anläggningen inte beror på felaktig hantering, slitage eller skadegörelse.

Vid eventuella problem med solcellsanläggningen är det viktigt att ägaren följer riktlinjerna i drift- och underhållsinstruktionerna och vid behov tar kontakt med leverantören för att säkerställa att garantin fortfarande är giltig och att eventuella fel åtgärdas på rätt sätt.

Produktgaranti: 10 – 25 år

Solcellsanläggningen levereras med ett flertal komponenter som omfattas av förlängda produktgarantier. Om någon av dessa komponenter går sönder under garantitiden, erbjuds en kostnadsfri ersättning, vilket vanligtvis innebär att en likvärdig eller bättre komponent ersätts. Under installationsgarantin täcks även kostnadsfritt byte av komponenterna.

Produktgarantin för varje komponent följer de specifika villkoren och detaljerna som finns i produktbladet som tillhandahålls i pärmen som beskriver solcellsanläggningen. För växelriktaren finns dessutom möjlighet att utöka den befintliga produktgarantin genom att lägga till garantiförlängning.

Observera att om det behövs byte av komponenter efter installationsgarantins utgång, tillkommer arbetskostnaden för bytet. Det är viktigt att kunder är medvetna om villkoren för garantin och eventuella tilläggsgarantier som kan förbättra skyddet för deras solcellsanläggning.

Effektgaranti: 25 år

Vi erbjuder en imponerande 25-års effektgaranti för våra solpaneler, vilket innebär att de, förutsatt att de är oskadade, kommer att producera minst 80% av sin ursprungliga effekt även efter 25 år. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna garantin som tillverkare av solpanelerna.

Vi går utöver branschstandarden genom att tillhandahålla en produktionsgaranti, även känd som effektgaranti, som säkerställer att våra solpaneler under optimala förhållanden kommer att producera minst 80 procent av märkeffekten även efter 25 år. Detta visar vår förtroende för produktens hållbarhet och prestanda över tid.

Vår fokus ligger alltid på att erbjuda högkvalitativa solpaneler som inte bara är effektiva vid installationen, utan som också kommer att vara tillförlitliga och produktiva under många år framöver. Med vår förlängda produktionsgaranti ger vi våra kunder extra trygghet och försäkrar dem om att de investerar i en pålitlig och långsiktig energilösning.

Vi är övertygade om att våra solpaneler kommer att överträffa förväntningarna och ge kunderna en pålitlig och hållbar energiproduktion under hela deras livslängd. Vår passion för teknik, innovation och kvalitet driver oss att leverera produkter som gör en verklig skillnad för både våra kunder och miljön.

Installationsgaranti: 5 år

Garantin gäller vid fel i installationen av solcellsanläggningen. Installationsgarantin gäller normalt i 5 år från färdig installation av solcellsanläggningar.

Garantiärenden

Vi strävar efter att hantera garantiärenden så snabbt som möjligt. Vanligtvis kräver dessa ärenden en utredning från grossisten eller leverantören av den berörda produkten innan en ersättningsprodukt skickas ut. Tyvärr har vi begränsad möjlighet att påverka dessa utredningar, vilket kan leda till viss fördröjning.

I vissa fall kan leverantören välja att själva byta ut den felaktiga komponenten eller anlita en tredje part för att göra detta. Denna process kan också påverka tidpunkten för utbytet och är något vi inte har full kontroll över. Om så är fallet, kommer vi att planera in utbytet av komponenten med er så snart vi mottagit ersättningsprodukten.

Vi förstår att det kan vara frustrerande att uppleva stillestånd i energiproduktionen på grund av komponentfel. Tyvärr kan vi inte erbjuda ersättning för förlorad energiproduktion under dessa omständigheter. Vårt fokus ligger på att snabbt lösa problemet och se till att er anläggning fungerar optimalt så snart som möjligt.

Vi tackar för er förståelse och samarbete i dessa situationer och arbetar ständigt för att förbättra vår service och effektivitet vid hantering av garantiärenden. Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss när som helst.