Solpaneler & Solceller i Rättvik

Är du också trött på höga elpriser? Precis som många andra privata fastighetsägare i Rättvik kan du installera egna solceller och producera en del av ditt eget elbehov. Det innebär att du inte blir lika sårbar för prisökningar på el samtidigt som du får en bra avkastning på din investering under en lång tid framöver. 

Använda solenergi för elproduktion

Till skillnad från vindkraft, som endast producerar el när det blåser, eller vattenkraft som är mest effektivt när vattenflödet är högt, fungerar solceller varje dag när solen är uppe. Solenergi är gratis, obegränsad och har minimal påverkan på klimatet. 

Solceller är miljövänliga

Vindkraft och vattenkraft genererar betydande utsläpp vid tillverkning, installation och underhåll, medan solkraft har minimala utsläpp vid tillverkning. Efter cirka 2 års drift kompenserar solceller för utsläppen som uppstod vid tillverkningen och under drift och underhåll är utsläppen i princip noll.

Genom att använda miljövänlig el på sin egen fastighet bidrar man även till att andra kan ta del av miljövänlig el genom försäljning på elmarknaden. 

Lönsamheten av solceller i Rättvik

Att installera solpaneler på sin fastighet i Rättvik är mycket lönsamt under optimala förhållanden. Nedan är de mest optimala kriterierna:

  • Solpanelerna bör installeras på ett tak som vetter mot söder.
  • Takets lutning bör vara mellan 40-45 grader.
  • Taket bör inte vara skuggat under dagen.

Om de ovanstående kriterierna inte kan uppfyllas kan man fortfarande installera solceller och uppnå god lönsamhet. Till exempel kan solceller installeras på tak som vetter mot sydväst, sydost, väst eller öst och bara förlora en liten del av solcellernas maximala effekt.

Om du vill ha hjälp med analys och kalkyler kan du kontakta oss på Dalasol, specialister på solenergi. Vi kan inspektera din fastighet, utvärdera förutsättningarna och ge dig en kalkyl som visar ungefär hur lönsam din solcellsanläggning kommer att vara.

Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag! 

Återbetalningstid och avkastning på en solcellsinvestering

Om du installerar en solcellsanläggning som täcker minst 50% av din fastighets energiförbrukning är återbetalningstiden ungefär 10 år. Därefter kan du få en god avkastning på dina solceller i Rättvik i upp till ytterligare 20 år.

Om man omvandlar energibesparingen till procent innebär det att du kan få en årlig avkastning på din investering på 8-10