Takläggare Mora

Även taket är en del av fastigheten som ibland glöms bort när det kommer till inspektion och underhåll. Så länge det inte regnar in anses taket fylla sin funktion. Men ett skadat tak eller ett tak där tätskiktet inte längre är tätt kan släppa in fukt som gradvis tränger in i fastigheten och över tid orsaka omfattande skador. Dessa skador kan bli kostsamma att reparera och även leda till mögelutveckling som kan påverka de som vistas i fastigheten negativt. Därför är det viktigt att regelbundet inspektera taket för att upptäcka eventuella skador och säkerställa att taket håller tätt.

Vid en takomläggning i Mora kan du vända dig till Dalasol, ett erfaret takföretag med kunniga takläggare. Att byta tak kräver kompetens och erfarenhet för att utföras på ett säkert och korrekt sätt. Även om det är möjligt att utföra takläggningen själv är det ett arbetsamt jobb som ofta tar tid, särskilt om man saknar yrkeskunskap. Genom att anlita professionella takläggare i Mora från Dalasol kan du spara tid samtidigt som du får ett tak med lång hållbarhet. Dessutom kan du dra nytta av ROT-avdraget, vilket innebär att du får ekonomiska förmåner. Trots att kostnaden kan vara något högre än att göra jobbet själv, får du också garantier som skyddar ditt tak under lång tid framöver. 

Arbetsprocessen för takomläggning

När du behöver hjälp med att byta tak kan du kontakta Dalasol för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Våra erfarna takläggare i Mora är utbildade inom plåtslageri och takläggning, och har lång erfarenhet av branschen. Vid hembesöket kommer vi att inspektera ditt tak och bedöma förutsättningarna för takomläggningen. Vi lyssnar även på dina önskemål och ger rådgivning som passar dina behov och önskemål. Efter inspektionen kan vi lämna en offert med ett fast pris för takomläggningen, vilket ger dig tydlighet och förutsägbarhet när det gäller kostnaden.

När du accepterar vår offert påbörjar vi arbetet enligt överenskommen tidplan. Vi ansvarar för att transportera och leverera allt material som behövs för takläggningen, och vid behov sätter vi även upp ställningar eller använder maskiner. Först tar vi bort det gamla taket och transporterar bort allt byggavfall för återvinning enligt gällande riktlinjer. Därefter lägger våra takläggare i Mora ett nytt tätskikt på taket och slutligen monterar den nya takbeklädnaden enligt överenskommelsen. Efter avslutat arbete genomför vi en slutbesiktning tillsammans med dig som beställare för att säkerställa att du är helt nöjd med resultatet.

Kontakta Dalasol idag för mer information eller för att boka ett kostnadsfritt hembesök där våra takläggare kan ge dig råd och lämna en offert för din takomläggning i Mora. Glöm inte av att, med oss kan du nyttja ROT-avdrag vilket innebär ett skatteavdrag på 30% på kostnaden.