Solceller för lantbruk

Stora tak har potentialen att generera betydande överskott av grön el till elnätet.

Lant- och jordbruksfastigheter

Solceller Lantbruk

Förutom att minska vår miljöpåverkan har solceller även andra betydande fördelar för jordbruksfastigheter och lantbruk. Genom att installera solceller på din fastighet kan du generera din egen el och minska ditt beroende av elnätet. Här nedan kan du upptäcka ytterligare fördelar med solceller!

Kontakta Johan så hjälper han dig!

Solceller installation

Johan Svensson

Säljare

Solceller passar utmärkt för tak på lantbruk

Gårdar och lantbruk kan dra fördelar genom att installera solpaneler. De stora fastigheterna med sina omfattande takytor på ladugårdar, garage och stall erbjuder optimala förutsättningar för storskalig solcellsanläggning med hög elproduktion. Att installera solpaneler på ditt lantbruk ger inte bara stora besparingar på din elkostnad, utan det bidrar också till att minska ditt koldioxidavtryck och främjar en hållbar energiproduktion. Kontakta oss på Dalasol för att diskutera dina behov och låt oss hjälpa dig med en solcellslösning som är skräddarsydd för din gård.

Korsförband

För lantbruk med plåttak använder vi vanligtvis korsförband för montering av solceller. Genom att skruva ned korsförbanden i den underliggande trästommen säkerställer vi att solcellerna sitter stadigt i alla väderförhållanden. Denna metod bidrar också till att styva upp takkonstruktionen och ge extra stabilitet. På Dalasol ser vi till att din solcellsanläggning är säkert installerad och optimerad för att hålla länge.

Solceller företag
Batteri för solceller

Markställ för solceller

Solceller på marken är en utmärkt lösning när man inte har tillräckligt med takyta för att uppnå önskad energiproduktion eller om taket är skuggat av närliggande byggnader eller träd. Det är även ett bra alternativ om du har tillgång till mark och vill använda den på ett smart och kostnadseffektivt sätt.

En stor fördel med markmonterade solceller är att du har flexibiliteten att välja solpanelernas riktning och lutning för att maximera deras effektivitet. Genom att placera solcellerna på marken kan man optimera deras positionering för att få bästa möjliga solinstrålning och därmed öka energiproduktionen.

På Dalasol hjälper vi dig med planering och installation av markmonterade solcellsanläggningar.

Vad är en smartmätare?

Tillval av smartmätare finns tillgängligt för nästan alla växelriktarfabrikat. Ibland krävs installationen av en smartmätare för att anläggningen ska fungera korrekt, medan den i andra fall fungerar som ett verktyg för att öka medvetenheten om din elförbrukning.

En smartmätare ger dig detaljerad information om din energiproduktion och elförbrukning. Genom att ansluta din solcellsanläggning till en smartmätare kan du övervaka och analysera din elanvändning i realtid. Detta kan hjälpa dig att bli mer medveten om hur du använder el i ditt hushåll och identifiera områden där du kan spara energi och minska dina elkostnader.

Solceller smartmätare

Referenser

Solceller till villa
9,84 kWp installerad effekt

Solpaneler:

24 st Longi 410W

Växelriktare:
Growatt 10kw

Solceller till hus
9,84 kWp installerad effekt

Solpaneler:

24 st Longi 410W

Växelriktare:
Growatt 10kw

Solceller till fritidshus
7,38 kWp installerad effekt

Solpaneler:

18 st Longi 410W

Växelriktare:
Growatt 10kw

Solceller Sveg
7,38 kWp installerad effekt

Solpaneler:

18 st Longi 410W

Växelriktare:
Growatt 10kw

Solceller Särna
12,3 kWp installerad effekt

Solpaneler:

30 st Longi 410W

Växelriktare:
Growatt 10kw

Solceller Mora
9,84 kWp installerad effekt

Solpaneler:

24 st Longi 410W

Växelriktare:
Growatt 10kw

Länsförsäkringar Säker Gård - För trygghet och säkerhet på din lantbruksgård

Vi samarbetar med Länsförsäkringar Säker Gård för att säkerställa att du som lantbrukare kan känna dig trygg och säker. Vid installation av solcellsanläggningar på jordbruksfastigheter följer vi alltid Länsförsäkringars riktlinjer. Oavsett om jordbruket är aktivt eller inte, är det viktigt att solcellsanläggningen uppfyller Säker Gård-standard, eftersom omständigheterna kan förändras över tiden.

Inom ramen för Säker Gård innebär detta att vi implementerar specifika säkerhetsåtgärder, såsom användning av särskilda jordfelsbrytare (Typ A, 300mA) för anläggningen, grov/mellan-åskskydd på inkommande el/AC-sidan samt åskskydd på DC-sidan (solpanelerna), och en kabelförläggning som är gnagar-säker.

Utbildning och Gårdsbesiktning - För Säker Gård-certifiering och ökad trygghet

För att kunna dra fördel av Säker Gård-programmet behöver ni genomgå en utbildning tillsammans med Länsförsäkringar och genomföra en godkänd gårdsbesiktning. Detta ger er en kvalitetsstämpel som visar att er gård uppfyller säkerhetsstandarderna, vilket kan leda till lägre försäkringspremier och en tryggare arbetsmiljö.

Solceller för jordbruksfastigheter och lantbruk i Dalarna.

En gedigen översyn av installationsplatsen är viktig när det gäller nyinstallerade solpaneler som förväntas hålla i minst 30 år. Oavsett om det är på taket till ladugården eller på ett markställ i närheten är placeringen avgörande för långsiktig prestanda och pålitlighet.

På Dalasol har vi omfattande erfarenhet av att montera solpaneler på olika typer av tak inom lantbruket och vi har utvecklat flera olika lösningar för säker infästning i aluplåt (sinus) och stålplåt (TP-plåt) av olika årsmodeller och former. Vår vanliga installationsmetod involverar ett robust skensystem med korsförband som säkrar solcellsanläggningen genom att skruvas in i den underliggande träkonstruktionen.

Överväger du att installera solceller, batterier, elbilsladdare eller kanske en kombinerad lösning med alla tre på ditt lantbruk? Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor! Vi brinner för solceller och ser fram emot att se lantbruken i Dalarna försörja sig själva med hjälp av solenergi.

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Solceller installation

Johan Svensson

Säljare

Kontakta oss här

*” anger obligatoriska fält