Smartmätare för solceller

Håll koll på hur mycket du producerar och hur mycket som du förbrukar med en smartmätare.

Vad är en smartmätare?

En smartmätare, även känd som en smart el- eller energimätare, är en digital mätare som används för att mäta och övervaka elförbrukning i hushåll, företag eller industrier. Det som gör smartmätare “smart” är att de har avancerade funktioner och kommunikationsmöjligheter som går utöver vad traditionella analoga elmätare kan erbjuda

Smartmätaren är en elektrisk mätare som installeras vid huvudsäkringen för att mäta hela hushållets elanvändning. Den registrerar och övervakar hur mycket el du förbrukar, producerar och eventuellt säljer till elnätet. För att kunna läsa av och använda datan från smartmätaren i realtid ansluts den med en nätverkskabel till växelriktaren. Det gör det möjligt för dig att få åtkomst till mätdata och övervakning via en mobilapplikation eller annan enhet. Installationen av smartmätaren bör utföras av en kvalificerad elektriker och kan vanligtvis genomföras samtidigt som installationen av växelriktaren, men det är också möjligt att montera den i efterhand.

Smartmätare

Varför behöver jag en smartmätare?

Det finns tre huvudsakliga anledningar till varför installationen av en smartmätare är viktig, även om vikten kan variera beroende på storlek och typ av solcellsanläggning som är installerad eller kommer att installeras.

Solceller smartmätare

Övervaka din elanvändning och produktion i realtid

Med en smartmätare kan du övervaka din elanvändning och produktion i realtid genom en app på din mobil. Mätaren registrerar både din elförbrukning och den el som dina solceller producerar och skickar denna information till en molndatabas. Därefter kan du enkelt få åtkomst till och visualisera datan i appen.

Batterier behöver en smartmätare

Om du väljer att installera ett batteri till din solcellsanläggning inkluderas oftast en smartmätare som en del av systemet. Smartmätarens huvudsakliga uppgift är att underlätta samarbetet mellan växelriktaren och batteriet för att leverera rätt mängd elektricitet vid varje ögonblick. Genom att övervaka elförbrukningen och produktionen kan smartmätaren säkerställa att elen kommer från batteriet när det är möjligt istället för att hämtas från elnätet.

Överproduktion av solel

Beroende på storleken på solcellsanläggningen och den grundläggande elförbrukningen kan det vara värdefullt att hantera överproduktionen från anläggningen. Under våren och sommaren kan solcellsanläggningar, med rätt förutsättningar, producera mer el än vad växelriktaren kan mata ut till det vanliga elnätet. Detta fenomen kallas ofta för att anläggningen “peakar” och kan tydligt synas på en graf över dagens produktion.