Takläggare Malung

Precis som många andra delar av en fastighet behöver taket underhållas och bytas med jämna mellanrum. Taket spelar en viktig roll då det skyddar fastigheten från väder och vind. Ett tak som inte håller tätt kan leda till fuktinträngning, vilket i sin tur kan orsaka skador och bli kostsamt att åtgärda. Fukt kan dessutom leda till mögelbildning, vilket kan påverka boendemiljön negativt. Det är därför viktigt att regelbundet inspektera taket, helst en gång om året eller oftare för äldre fastigheter, för att upptäcka eventuella skador eller tecken på fuktgenomträngning. Om sådana problem uppstår, kan det vara nödvändigt att genomföra en takomläggning. Vid behov kan du kontakta oss på Dalasol för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med takläggning.

Takbyte i Malung

När du behöver genomföra en takomläggning är det viktigt att anlita en professionell takfirma som har den kunskap och erfarenhet som krävs för att utföra arbetet på rätt sätt. Hos Dalasol har vi utbildade takläggare och plåtslagare med lång erfarenhet inom branschen. Våra skickliga takläggare i Malung är noggranna och kunniga när det gäller att utföra takläggning på ett korrekt sätt. Vi strävar alltid efter att leverera resultat av högsta kvalitet och att hålla överenskomna tidsramar. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kommer att inspektera ditt tak, bedöma förutsättningarna för takbytet, ta del av dina önskemål och ge rådgivning kring takbyte. Baserat på inspektionen kan vi sedan lämna en offert med ett konkurrenskraftigt pris för din takomläggning i Malung. Vi drar även av ROT-avdraget på 30 procent av våra arbetskostnader direkt på fakturan.

Olika taktyper för takläggning i Malung     

Tegelpannor

Tegelpannor är populära tack vare sin klassiska estetik. De har en mycket lång livslängd, ofta över 100 år, vilket innebär att de ibland kan återanvändas vid en takomläggning. Vi använder kvalitetsprodukter från Vittinge, ett svenskt företag som garanterar hög kvalitet och hållbarhet. Tegelpannor är något dyrare än betongpannor, men deras hållbarhet och estetiska värde gör dem till ett populärt val vid nybyggnation och takbyten.

Betongpannor

Betongpannor är ett kostnadseffektivt alternativ till tegelpannor och finns i olika estetiska utföranden som efterliknar tegel. Betongpannor är något billigare än tegelpannor och väljs ofta vid nybyggnation. Det är viktigt att notera att betongpannor är tunga, vilket kan begränsa användningen på vissa fastigheter. Livslängden för betongpannor är cirka 40 år, och de kan tappa sin glans över tiden.

Plåttak

Plåttak kan användas för tak med en taklutning på minst 6 grader. Det finns ett brett utbud av plåttyper och utföranden, inklusive rostfria alternativ, vilket ger möjlighet att välja en plåt som matchar tegelpannors utseende. Det finns också olika färger att välja mellan för att anpassa taket till fastighetens estetik. Plåttak är lättare än tegel- och betongpannor och kan därför användas på fastigheter som inte klarar av den extra vikten. För de som söker en mer exklusiv look finns bandplåt med bandtäckning som ger fastigheten en klassisk och exklusiv känsla. Kontakta Dalasol idag för mer information eller för att boka ett hembesök där vi kan diskutera dina behov och ge dig en offert för din takomläggning i Malung.