Dalasols guide till solenergi

Solenergi

Dalasol erbjuder solenergilösningar som ger dig möjlighet att producera egen grön elektricitet för din fastighet. Våra solcellsmontörer kan ge dig kostnadsfri rådgivning om du planerar att installera solceller. Priserna för solceller har sjunkit markant de senaste åren, vilket har gjort det ekonomiskt möjligt för privatpersoner att investera i en solcellsanläggning. Att producera egen el är inte bara lönsamt på lång sikt, utan bidrar också till en bättre miljö. Genom att installera solceller samtidigt som vi utför takomläggningen kan du spara ytterligare kostnader då vi redan är på plats med verktyg och maskiner. Kontakta oss på Dalasol för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din solenergianläggning. 

En guide till solenergi:

Installation av solceller är en lönsam investering som ger god avkastning över tid. Dessutom höjer det värdet på din fastighet och minskar din sårbarhet för elprisökningar. Det finns många fördelar med att installera en egen solcellsanläggning och få få nackdelar. En solcellsanläggning har en återbetalningstid på cirka 10-12 år och en livslängd på 25-30 år. Det innebär att efter att du har återbetalat din investering kan du se fram emot lägre energikostnader i ytterligare 15-20 år. Vi erbjuder kostnadsfria hembesök där vi kan inspektera ditt tak och ge dig råd om installationen av solceller utan några förpliktelser. Genom att installera solceller samtidigt som vi utför takomläggningen kan du göra en ännu mer lönsam investering i solenergi. 

Hur fungerar solenergi?

En solcellspanel består av flera solceller som genererar elektricitet när de träffas av solens strålar. Denna elektricitet fångas upp av en metalltråd och leds sedan vidare till en växelriktare som omvandlar den till användbar växelström. Din fastighet kan sedan använda den producerade elen direkt, vilket minskar behovet av att köpa el från elbolaget under soliga tider. Överskottsel som inte används i realtid skickas ut på elnätet och säljs till elmarknaden. När dina solceller inte genererar elektricitet, till exempel på natten, köper du el från elbolaget till ungefär samma pris som du sålde överskottsel för.

Är solceller lönsamma?

Sverige har utmärkta förutsättningar för solenergi med god solinstrålning och många soltimmar. Det gör att en solcellsanläggning i Sverige kan producera lika mycket el som en anläggning i länder som Tyskland. De bästa förutsättningarna finns i mellersta och södra Sverige där solinstrålningen ligger mellan 1 000 och 1 300 kWh per kvadratmeter per år. Detta gör att du kan generera en betydande mängd el med din solcellsanläggning och därmed få god avkastning på investeringen. Om du producerar 10 000 kWh el per år kan du spara cirka 12 000 kronor per år, baserat på en elprisnivå på 1,20 kr per kWh. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning blir då cirka 10-12 år. Efter det kan du se fram emot årliga besparingar på cirka 12 000 kronor per år i minst 13-20 år. Att investera i solceller är en lönsam och relativt riskfri investering som överträffar många andra sparformer idag.

Guide för installation av solceller:

När du har bestämt dig för att investera i solenergi kan du kontakta oss på Dalasol för rådgivning och en offert för din solcellsanläggning. Installationen av solceller är en relativt enkel process idag, eftersom myndigheter och elbolag har etablerade rutiner för solcellsanläggningar. Här är en checklista för installationen av solceller på din fastighet:

Kontrollera om bygglov krävs: För installation av solceller på fastighetens tak krävs oftast inte bygglov, men om din fastighet är belägen i ett detaljplanerat område eller är kulturskyddad kan det krävas en ansökan om bygglov.

Begär en offert: Kontakta oss på Dalasol för att få en offert för din solcellsanläggning. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och konkurrenskraftiga priser. Du får även garantier för solcellerna samt vårt utförda arbete.

Anmäl installationen till elbolaget: Efter att du har accepterat vår offert gör du en föranmälan till ditt elbolag för att förbereda installationen av en ny elmätare. Efter att solcellerna har installerats gör du en efteranmälan så att elbolaget kan installera den nya elmätaren och ansluta din solcellsanläggning till elnätet.

Installation av solceller: Våra erfarna solcellsmontörer installerar solcellerna på ett korrekt och säkert sätt, vilket vanligtvis tar 2-3 dagar beroende på anläggningens storlek. Efter installationen av solcellerna och elmätaren kan du börja producera din egen gröna el.

Kontakta Dalasol för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med din solenergianläggning.