Mansardtak

Mansardtak är en fransk variant av det traditionella sadeltaket och blev populärt under 1600-talet. Det kännetecknas av två takfall längs husets långsidor, där det nedre takfallet har en brantare lutning. Detta ger taket en exklusivare och särpräglad look.

Om mansardtak

Mansardtak, även känt som brutet tak, ger inte bara fastigheten en karaktäristisk profil, utan möjliggör också mer utrymme på vinden jämfört med ett vanligt sadeltak. Detta underlättar möjligheten att inreda vindsvåningen. Mansardtak kan även utrustas med takfönster längs de sluttande väggarna för att ge tillräckligt med ljus.

Eftersom mansardtak har två takfall, där det nedre takfallet är mindre brant, krävs det god säkerhet vid takarbeten för att säkerställa att arbetet kan utföras på ett säkert sätt.

För den brantare delen av taket är snö och regn inte ett problem då det enkelt rinner av. Däremot kan det bildas snö på det lägre takfallet som måste skottas för hand. 

Takmaterial för mansardtak

Mansardtak kan kläs med olika typer av takmaterial, inklusive betongpannor, tegelpannor och takplåt. Det är vanligt att använda takpannor eller takplåt. Vid en brant lutning eller om taket har dekorationer, som rundade hörn, är dubbelfalsad bandplåt det lämpligaste takmaterialet.

Fördelar med mansardtak

  • Mansardtakets kraftiga lutning hjälper till att hålla taket fritt från snö och regnvatten.
  • Ger fastigheten en exklusivare utseende.
  • Bidrar inte bara till att huset ser större ut, utan ger också maximalt utnyttjande av utrymmet på vinden.
  • Alla typer av takmaterial kan användas på ett mansardtak.

Genomföra en takomläggning på mansardtak

Det rekommenderas att inte själv genomföra en takomläggning på ett mansardtak. Det krävs hög säkerhet och expertis för att säkerställa korrekt montering av takmaterial.

Vi på Dalasol är specialister på alla typer av takmaterial och taktyper. Vi kan hjälpa dig med en säker och korrekt takomläggning på ditt mansardtak. Vi kan guida dig genom hela projektet, från planering och materialinköp till genomförande. 

Kvalitetskontroller, dokumentation och garantier

Vi utför kvalitetskontroller och dokumentation efter varje arbetsmoment för att säkerställa att arbetet utförs enligt branschstandard och med godkända material. Dessutom erbjuder vi takgarantier för att ge dig extra trygghet för ditt nya tak.

Om du vill ha mer information eller boka ett kostnadsfritt möte kan du kontakta oss via formuläret på vår webbplats. Vi kommer då att inspektera ditt tak, lyssna på dina önskemål och ge dig en prisvärd offert för takomläggningen.

Frågor och svar om takomläggning på mansardtak

Vilket takmaterial är bäst för mansardtak?

Takpannor eller takplåt är vanligtvis lämpliga för mansardtak, även om alla typer av takmaterial kan användas. För mycket branta takfall eller om taket har dekorativa detaljer är dubbelfalsad bandplåt det bästa takmaterialet.

Hur lång tid tar det att lägga om ett mansardtak?

Tiden för att lägga om ett mansardtak är något längre än för ett sadeltak, vilket vanligtvis tar cirka 2-4 veckor. Eftersom mansardtak oftast har en brant lutning krävs takställning och ibland annan säkerhetsutrustning, vilket gör att arbetet tar längre tid. Dessutom kan det vara nödvändigt med extra fästanordningar för takmaterialet på grund av den branta lutningen, vilket också tar mer tid.

Vilken årstid är bäst för takomläggning?

En takomläggning kan utföras året runt, även under vintern. Dock bör man vara uppmärksam på väderförhållandena under regnigare perioder för att undvika att påbörja arbetet i dåligt väder.