Platta tak

Platta tak används vanligtvis för större byggnader som stora bostadsfastigheter, industriella lokaler, gallerior och kontorsbyggnader. Platta tak har också blivit populära för att bygga på funkishus och moderna villor där man vill ge fastigheten en unik karaktär. 

Om platta tak

För stora byggnader kan det vara svårt att använda tak med lutning eftersom det skulle göra taket och utrymmet under taket mycket stort. Genom att använda ett platt tak kan man istället skapa en lägre byggnad samtidigt som taket kan användas för olika ändamål.

Med platta tak kan taket användas för mer än bara skydd mot väder och vind. På kontor och i industribyggnader finns ofta olika typer av utrustning monterad på taket, som ventilationssystem. Det är också möjligt att skapa uteplatser på ett platt tak, vilket ger möjlighet till en trevlig utomhusmiljö även i tätbebyggda områden. 

Underhåll av platta tak

Ett platt tak kräver oftare underhåll än tak med brant lutning eftersom löv, grenar och annat naturligt skräp ofta samlas på taket. Om man inte tar bort skräpet kan fukt samlas på taket och bidra till tillväxt av mossa och alger. Under vintern behöver man också skotta taket för att undvika att för mycket snö samlas och skadar taket.

Ett platt tak kräver också mer avancerade system för dagvattenhantering för att leda bort vatten från taket. Det är vanligt att man placerar brunnar på taket som genom ett rörsystem leder vattnet till stuprören. 

Takmaterial för platta tak

För platta tak och alla andra tak med en lutning på mindre än 6 grader kan endast ytpapp användas som takmaterial. Betongpannor och plåttak kräver en minimilutning på 14 grader. Ytpapp läggs i två lager, där det första lagret fungerar som takets tätskikt och det andra lagret som takets ytbeläggning.

Den takpapp som används som yttre takskikt är armerad och impregnerad med asfalt, och har en yta av skiffer, vilket gör att takmaterialet står emot väder och vind. Nackdelen med ytpapp är att det har en livslängd på cirka 25 år, vilket innebär att taket behöver bytas ut med jämna mellanrum. 

Fördelar med platta tak

  • Ytpapp är ett billigt takmaterial som är snabbt att installera, vilket gör att takomläggning inte behöver bli så kostsamt.
  • Utrymmet på taket kan användas för olika typer av utrustning eller för att skapa en uteplats.
  • Eftersom taket saknar lutning är det säkrare att utföra underhåll på taket.
  • Byggnaden får en låg höjd jämfört med andra taktyper, som exempelvis sadeltak.
  • Ett platt tak kan bidra till att ge en modern villa eller fastighet ett unikt utseende.

När du behöver hjälp med att lägga ny ytpapp på ditt tak kan du vända dig till oss på Dalasol. Vi har utbildade och erfarna takläggare som är experter på alla typer av tak och takmaterial, även för platta tak.

Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök genom vårt formulär på sidan så att vi kan komma ut till din fastighet för att inspektera ditt tak och ge råd. Därefter kan vi lämna en offert med ett rimligt pris för din takomläggning.