Pulpettak

Pulpettak är en taktyp som har endast ett takfall som startar vid husets fasad på ena långsidan och sträcker sig horisontellt över till den andra långsidan, vanligtvis med en svag lutning. Denna taktyp var populär på 1930-talet men används fortfarande idag för olika typer av byggnader och bostadshus.

Om pulpettak

Pulpettak, även kända som snedtak, är vanliga takval för mindre tilläggsbyggnader som friggebodar eller garage. De passar också bra för längre byggnader upp till 30 meter, som garagebyggnader eller lantbruksbyggnader.

Dessa taktyper är även populära på moderna och icke-traditionella bostadshus, inklusive funkishus, där taket ger fastigheten en särskild karaktär. Många väljer också att använda brutna snedtak, där ytterligare ett takfall börjar under huvudtaket, några meter ner längs samma långsida.

Det är också möjligt att ha två snedtak, ett på varje långsida, där takfallen startar på olika höjder. Ett tak ligger ovanpå fasaden medan det andra börjar längre ner. Genom att kombinera pulpettak på olika sätt kan man skapa en helt unik utseende för sin fastighet. 

Takmaterial för pulpettak

Eftersom snedtak ofta har en ganska liten lutning, vanligtvis mellan 3-10 grader, kan inte alla takmaterial användas. Betongpannor, tegelpannor och profilerad plåt kräver en minsta taklutning på 14 grader. Därför återstår endast takmaterial som bandplåt och ytpapp för pulpettak. Bandplåt med dubbelfalsning kan installeras på tak med minsta taklutning på 6 grader, medan ytpapp kan användas på alla tak, inklusive platta tak.

Det är viktigt att tänka på att snedtak med liten lutning samlar mycket snö under vintern, vilket kan kräva regelbunden snöskottning. 

Fördelar med pulpettak

Vanligtvis den billigaste taktypen, vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt för mindre byggnader.
Ger fastigheten en unik karaktär och ett modernt utseende.
Med en svag taklutning blir det säkrare att gå på taket för snöskottning och underhåll.
Ett snedtak ger byggnaden en lägre höjd jämfört med andra taktyper.
Låt våra takläggare lägga om ditt pulpettak
Om du behöver hjälp med att lägga om ditt snedtak kan du vända dig till oss på Dalasol. Vi är specialister på alla typer av tak och takmaterial. Du kan kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi inspekterar ditt tak och ger dig en rättvis offert. 

Frågor och svar om pulpettak

Är snedtak dyrare än sadeltak?
Nej, för en byggnad av normal storlek är snedtak billigare att konstruera än sadeltak. Men för långa byggnader kan takstommen behöva förstärkas, vilket kan göra snedtaket dyrare än sadeltak.

Vilka takmaterial kan användas på pulpettak?
Om takfallet är minst 14 grader kan alla typer av takmaterial användas. Vanligtvis har snedtak en lutning på mellan 3-10 grader, vilket gör att endast bandplåt med dubbelfalsning (från 6 grader) och ytpapp kan användas.

Kräver pulpettak mer underhåll än andra tak?
Ja, eftersom snedtak har en svag lutning samlas det ofta löv och annat avfall på taket, vilket kan leda till mossa eller algtillväxt. Därför behöver snedtak rengöras och underhållas oftare än tak med brantare lutning. Dessutom krävs regelbunden snöskottning under vintern.