Valmat tak

Ett valmat tak är en taktyp som har fyra takfall, vilka sträcker sig ner mot både långsidorna och kortsidorna på en byggnad. Ursprungligen kommer taktypen från Tyskland, men den är också populär i Sverige eftersom den ger fastigheten ett mer exklusivt utseende. 

Om valmat tak

Ett valmat tak är ett utmärkt val för dem som vill ge sin fastighet en unik karaktär. Till skillnad från ett sadeltak, som har två takfall, ger ett valmat tak med fyra takfall en mer begränsad vindsvåning.

Konstruktionen av ett valmat tak är vanligtvis dyrare än för ett sadeltak, eftersom takstommens anpassning krävs för att hantera fyra takfall istället för två. Det finns också valmade tak där takfallen har olika längd, till exempel kortare takfall mot kortsidorna jämfört med långsidorna. I sådana fall kallas taket för ett trapetstak.

Idag är valmade tak återigen populära för mindre bostadshus och villor. Däremot är de mindre vanliga för småbyggnader som förråd, garage eller inbyggda uteplatser, där pulpettak vanligtvis föredras. 

Takmaterial för valmat tak

För ett valmat tak kan alla typer av takmaterial användas, såsom betongpannor, tegelpannor, plåttak och ytpapp. Det är dock vanligast att använda takpannor eller takplåt för att höja takets utseende.

När man byter tak på ett valmat tak krävs det att takläggarna har erfarenhet och kompetens för att hantera takmaterialen på ett valmat tak. Övergångarna mellan varje takfall måste vara helt tätt och estetiskt tilltalande.

Hos Dalasol kan du anlita specialiserade takläggare som är experter på alla typer av tak och takmaterial. Vi kan hjälpa dig att byta tak på ditt valmade tak och ge dig ett perfekt resultat. 

Fördelar med valmat tak

  • Tåligare mot vind
  • Ger ett effektivt skydd för taket på både långsidor och kortsidor av byggnaden
  • Med en bra taklutning kan snö och regn lätt rinna av
  • Alla typer av takmaterial kan användas
  • Möjlighet att installera solpaneler åt olika väderstreck

Behöver du byta tak på ditt valmade tak?

Dalasol erbjuder takläggningstjänster för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Om du behöver byta tak på ditt valmade tak har vi erfarna och kompetenta takläggare som är specialister på alla typer av tak.

Installera solceller i samband med takbyte

Om du planerar att installera solceller är det lämpligt att göra det samtidigt som takbytet. Detta gör det kostnadseffektivt eftersom solcellernas livslängd är liknande takmaterialens. Dessutom kan vi dra nytta av att ha personal, ställningar och utrustning på plats.

Kontakta oss för mer information om hur du kan sänka dina energikostnader med hjälp av solenergi.

Du kan använda formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt hembesök, där vi kommer ut till din fastighet för att inspektera ditt tak och lyssna på dina önskemål. Därefter kan vi ge dig en offert med ett rimligt pris för takbytet.